Newsy
 • News 2

   

 • News 1

   

Wizyty
Dziś: 62Wszystkie: 1856

Oferowane usługi

 

Podejmując decyzję o zleceniu prowadzenia obsługi księgowej zewnętrznej firmie należy zwrócić uwagę, że pod wieloma względami biuro rachunkowe może być konkurencyjne w stosunku do wewnętrznej księgowości firmy. Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe będzie tańsze gdyż nie trzeba ponosić kosztów stanowiska pracy, kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania a także kosztów związanych z ciągłym szkoleniem i śledzeniem zmian w przepisach podatkowych i ubezpieczeniach społecznych. Ponadto biuro przejmuje odpowiedzialność za terminowe przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów.

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę, która zaspokoi wszelkie państwa potrzeby.

Pełna księgowość (obsługa w zakresie ksiąg handlowych)

·         prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont

·         wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów

·         bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy

·         prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji

·         naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji

·         współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi

·         reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach

·         przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

Książka Przychodów i rozchodów

·         bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych

·         prowadzenie ewidencji środków trwałych

·         naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji

·         prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług

·         obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego

·         reprezentowanie w Urzędach Skarbowych

Obsługa kadrowo – płacowa

 

RBB Centrum Usług Księgowych Spółka z o.o. w ramach obsługi kadrowo płacowej oferuje:

 

 • zakładanie, prowadzenie, aktualizację i przechowywanie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie listy płac oraz obliczanie na jej podstawie wysokości składek na ubezpieczenia oraz należności z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i imiennych raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie i dystrybucja deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11, IFT)
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi
 • porady i opiekę specjalisty ds. kadrowych – informowanie o zmianach w prawie pracy

Prowadzimy specjalną obsługę wypłat wynagrodzeń z rachunku pomocniczego, co w pełni gwarantuje tajność płac.

 

Obok KSIĘGOWOŚCI TRADYCYJNEJ nasze biuro prowadzi obsługę w formie KSIĘGOWOŚCI ONLINE.
Pracujemy w oparciu o odpowiednie moduły systemu Comarch OPT!MA. Na życzenie Klienta istnieje możliwość pracy w jego dowolnym systemie finansowo - księgowym.

Koncepcja takiej współpracy polega na tym, że czynności związane ze sprzedażą, magazynem, zarządzaniem kontaktami i monitoringiem płatności realizowane są po stronie Klienta, natomiast ze strony biura następują księgowania. Taki system pozwala na zautomatyzowanie czynności i zminimalizowanie ryzyka pomyłki związanej z wprowadzaniem danych do systemu.

Baza danych umieszczana jest na serwerze w siedzibie firmy Klienta. Klient uzyskuje stały wgląd w swoje dane finansowe bez konieczności kontaktowania się z biurem, a księgowy może na bieżąco śledzić operacje gospodarcze przeprowadzane u Klienta.